OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vyšetření prokázalo, že nemám v krvi protilátky proti toxoplasmě, znamená to, že určitě nejsem nakažen/a?

S velkou pravděpodobností ano. Měl/a byste se snažit, aby to takhle zůstalo. V malém procentu případů (asi v 5-9%) však výsledky nejsou zcela jednoznačné. Navíc u starších osob mohou být hladiny protilátek proti toxoplazmě natolik nízké, že testy poskytnou falešně negativní výsledek. Někdy pomůže opakovaný odběr krve a nové vyšetření, většinou však i po takovém vyšetření zůstanou výsledky nejednoznačné. Interpretace výsledku testu by vždy mělo provádět specializované pracoviště, například Národní referenční laboratoř pro toxoplazmózu při Státním zdravotním ústavu v Praze.