OTÁZKY A ODPOVĚDI

Hur stor är toxoplasmosfara under graviditet?

Långvarig (kronisk) smitta med toxoplasmos, s.k. latent toxoplasmos är inte farlig under graviditeten. Det är endast nysmitta som sker under graviditet eller strax innan graviditeten som är farlig. I sådana fall finns det risk att smittan överförs till fostret under utveckling och kan orsaka hen allvarliga skador. I den första trimestern är sannolikheten att smittan skulle överföras från en nysmittad moder till fostret cirka 15%, men konsekvenser kan däremot vara väldigt allvarliga (missfall, födelse av barn med en allvarlig utvecklingsstörning, inkl. hydrocefalia och mikrocefalia). Om modern smittas i den tredje trimestern är risken för smitts från modern till fostret upp till 70%, men konsekvenser är vanligtvis mindre, t.ex. näthinnaeinflammation. Läkare kan minska risken för smitta till fostret genom läkemedel mot akut toxoplasmos (men inte med vanlig antibiotika).