OTÁZKY A ODPOVĚDI

Är det sant att toxoplasmos är farligare för Rh-negativa människor?

Personer med Rh plus- och Rh minus-blodgrupp har samma sannolikhet för infektion. Rh-negativa individer är dock mycket mindre mottagliga för toxoplasmos inverkan. Till exempel försämras reaktionstiderna praktiskt taget omedelbart efter infektionen och mycket mer än hos Rh-positiva personer. För Rh-negativa människor är det mycket större sannolikhet att de blir involverade i en trafikolycka efter infektion.