OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vyšetrenie preukázalo, že v krvi nemám protilátky proti toxoplazme, znamená to, že určite nie som nakazený/á?

S veľkou pravdepodobnosťou áno. Malo by byť vo vašom záujme, aby to aj tak ostalo. V malom percente prípadov (asi v 5-9 %) však výsledky nie sú úplne jednoznačné. Navyše u starších osôb môžu byť hladiny protilátok proti toxoplazme natoľko nízke, že testy poskytnú falošne negatívny výsledok. Niekedy pomôže opakovaný odber krvi a nové vyšetrenie, väčšinou ale aj po takomto vyšetrení ostanú výsledky nejednoznačné. Interpretáciu výsledkov testu by malo vždy vykonávať špecializované pracovisko, napríklad Národné referenčné laboratórium pre toxoplazmózu pri Štátnom zdravotnom ústave v Prahe.