OTÁZKY A ODPOVĚDI

V priebehu tehotenstva som sa nakazila toxoplazmou. Nákaza sa preniesla na dieťa. Mala by som ísť na potrat?

Ani nákaza dieťaťa, najmä ak k nej nedôjde v počiatočných fázach tehotenstva, obvykle nemusí vyústiť v závažnejšie vývojové vady. Dôvodom na prerušenie tehotenstva sú niektoré vývojové vady dieťaťa, nie samotná toxoplazmóza.