OTÁZKY A ODPOVĚDI

Je pravda, že sú toxoplazmózou viac ohrozené Rh negatívne osoby?

Osoby s krvnou skupinou Rh plus a Rh mínus majú rovnakú pravdepodobnosť nákazy. Rh negatívne osoby sú však omnoho vnímavejšie na pôsobenie toxoplazmózy. Napríklad k zhoršeniu reakčných časov u nich dochádza prakticky okamžite po nákaze, čo býva aj omnoho výraznejšie v porovnaní s Rh pozitívnymi jedincami. U Rh negatívnych osôb je preto oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa po nákaze stanú účastníkmi dopravnej nehody.