OTÁZKY A ODPOVĚDI

Czym jest toksoplazmoza?

Toksoplazmoza to choroba wywoływana przez toksoplazmę – pasożytującego pierwotniaka. Toksoplazmoza może przybierać różne formy. Ostra toksoplazmoza zaczyna się w czasie 1-3 tygodni od infekcji i zwykle przebiega bezobjawowo. Jej objawy mogą czasem przypominać te spotykane przy powszechnych chorobach wirusowych. Wielu pacjentów doświadcza powiększenia węzłów chłonnych na szyi i pod żuchwą. U osób o znacznie obniżonej odporności immunologicznej, takich jak chorzy na AIDS lub biorcy przeszczepu, dawno nabyta infekcja utajona może się reaktywować i przyjąć postać śmiertelną w mózgu. (Reaktywacja utajonej toksoplazmozy jest bardziej powszechna niż ostra/świeża infekcja.) U pozostałych ostra toksoplazmoza przemija samoistnie po kilku miesiącach i przechodzi w najbardziej powszechną formę, tak zwaną toksoplazmozę utajoną (inaczej ukrytą, latentną). Pacjenci z toksoplazmozą utajoną mają we krwi skierowane przeciw toksoplazmie przeciwciała IgG (dlatego nie mogą zarazić się ponownie), a pasożyt w stanie uśpionym przebywa w ich organach takich jak mózg, mięśnie lub jądra. Najbardziej niebezpieczna forma to toksoplazmoza wrodzona. Występuje, gdy kobieta zostaje zakażona w czasie ciąży (co nie zdarza się tak często), a zakażenie przenosi się przez łożysko do płodu. W pierwszym trymestrze prawdopodobieństwo przekazania toksoplazmy płodowi przez niedawno zakażoną matkę wynosi około 15%, jednak może mieć poważne konsekwencje (poronienie, urodzenie dziecka z poważnymi wadami wrodzonymi, np. wodogłowiem lub małogłowiem). Jeśli kobieta zostaje zarażona w trzecim trymestrze ciąży, ryzyko zakażenia przez nią płodu wynosi do 70%, ale konsekwencje zdrowotne są mniej poważne i głównie o znaczeniu funkcjonalnym, jak np. retinopatia. Prawdopodobieństwo zakażenia płodu, jak również następujących potem szkód dla dziecka, może być obniżone poprzez podawanie leków przeciw ostrej toksoplazmozie zarówno kobiecie w ciąży, jak i noworodkowi. Ostatnią możliwą formą toksoplazmozy jest toksoplazmoza oczna – uszkodzenie siatkówki będące najczęściej konsekwencją toksoplazmozy wrodzonej. Tego typu zakażenie może powodować nawroty zapalenia w siatkówce prowadzące do utraty wzroku w dotkniętym nim oku.